Visa informacija grįžtantiems į Lietuvą su vaikais

Parengta Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerija kartu su eksemigrantai.lt

Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę. Išlyginamąsias klases gali organizuoti kiekviena savivaldybė, jeigu tik yra poreikis.

Dažniausia praktika tokia, kad sugrįžusių emigrantų vaikai kalba lietuviškai ir jie paprastai nukreipiami mokytis kartu su bendraamžiais į tas pačias klases.

Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, vaikų mokosi Vilniaus lietuvių namuose. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

 Bendra informacija.

Vaikas, grįžęs iš užsienio, į klases yra integruojamas pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti iš mokinio krepšelio skiriama 30 proc. daugiau lėšų.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą;
  • kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai;
  • visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą.

Tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai, pvz., dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos teikimo, dėl vaiko dalyvavimo popamokinėje veikloje ir kt.
Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.
Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.
Kai kurios Lietuvos savivaldybės turi įdiegusios elektronines registravimo į mokyklas sistemas. Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai mokykloms gali būti teikiami internetu:

Ugdymas anglų kalba. 

Anglų kalba, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, mokoma tarptautinio bakalaureato klasėse. Tarptautinio bakalaureato diplomą (IBO arba TBO) galima įgyti:

Vilniaus tarptautinėje mokykloje (vienintelė Lietuvoje, turinti pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo tarptautinio bakalaureato programas);
Vilniaus licėjuje;
Kauno jėzuitų gimnazijoje;
Šiaulių Didždvario gimnazijoje;
Tauragės „Versmės“ gimnazijoje.

IBO yra dvejų metų programa (išskyrus Vilniaus tarptautinėje mokykloje vykdomą pradinio ir pagrindinio ugdymo programą) III–IV klasių gimnazistams.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą anglų kalba taip pat suteikia:
Amerikos tarptautinė mokykla Vilniuje
Klaipėdos licėjus
Klaipėdos mokykla „Universa Via“
Pagrindinio ugdymo programa anglų kalba – VIMS – International Meridian School
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa – Karalienės Mortos mokykloje
Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus prancūzų vidurinėje mokykloje.
Tautinių mažumų mokyklose mokoma rusų, lenkų, baltarusių kalbomis.

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Patarimų parvykstančioms šeimoms, taip pat mokymosi išteklių galima surasti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėse:

Apie lituanistinį ugdymą galite paskaityti čia;

Apie lietuvių kalbos mokymąsi čia:

Daugiau informacijos skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės smm.lt skiltyje  „Grįžtantiesiems į Lietuvą“. Nuorodą rasite čia.

Šiame puslapyje taip pat yra galimybė užduoti klausimus el. paštu