Kaip persikelti darbo stažą įgytą kitoje valstybėje

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai  “Ex Emigrantai” redakcijai maloniai sutiko atsakyti į vieną iš dažniausiai užduodamų klausimų apie galimybę persikelti darbo stažą įgytą užsienio valstybėje:

Stažas, įgytas užsienio valstybėse, nėra kilnojamas. Tačiau Lietuvoje, skiriant socialinio draudimo išmokas, legaliai užsienio valstybėje dirbtas laikas yra įskaičiuojamas į draudimo stažą išmokoms gauti.

Ligos ir motinystės atveju, jei asmuo po tam tikro užsienyje dirbto laikotarpio pradėjo dirbti Lietuvoje ir išeina, pavyzdžiui, į nėštumo ir gimdymo atostogas ir neturi Lietuvoje reikalaujamo socialinio draudimo stažo (12 mėn. per paskutinius dvejus metus), tai per paskutinių dvejų metų laikotarpį užsienyje legaliai dirbtas laikas užskaitomas į draudimo stažą. Tada toks asmuo įgyja Lietuvoje gauti motinystės ir kitas trumpalaikes socialinio draudimo išmokas.

Pensijų atveju, kiekviena ES šalis skaičiuoja visus ES legaliai dirbtus laikotarpius teisei į išmoką nustatyti, o pensiją paskaičiuoja, skiria ir moka tik pagal toje valstybėje sumokėtus mokesčius (įmokas), t.y., visos valstybės moka savo dalį pensijos už laikotarpiu, kuriuos asmuo legaliai dirbo tose valstybėse.

 

Erika Gasiul

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp