2019 metais didės gyventojų pajamos, įsigalios mokesčių ir pesijų kaupimo pertvarkos

Vyriausybė antradienį pritarė keturiems sprendimams, kurie 2019 metais didins gyventojų pajamas, greta kitais metais įsigaliosiančios mokesčių ir pensijų kaupimo pertvarkos.

Jeigu Seimas pritars Vyriausybės siūlymams, nuo kitų metų pradžios vaiko pinigai už kiekvieną vaiką padidės nuo 30 iki 50 eurų. Apie 25 procentus didinamos lėšos, skiriamos nemokamam mokinių maitinimui, augs vienkartinė piniginė parama mokinio reikmenims įsigyti, dėl kurios paprastai kreipiamasi rudenį. Nemokamas maitinimas ir vienkartinė piniginė parama mokinio reikmenims įsigyti skiriami vaikams iš nepasiturinčių šeimų.

2019 metais taip pat planuojama didinti minimalią mėnesio algą ir nustatyti didesnį pareiginės algos bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų (tarp jų mokytojų ir socialinių darbuotojų), politikų, teisėjų darbo užmokestį.

Didinami vaiko pinigai

Siekiant sumažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, nuosekliai didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Universali išmoka vaikui (vaiko pinigai) kitais metais didės iki 50 eurų.

Taip pat siūloma suvienodinti išmokos, kuri mokama vaikams, augantiems nepasiturinčiose ir gausiose šeimose dydį, ir nepriklausomai nuo vaikų amžiaus kiekvienam vaikui skirti po 20 eurų priemoką.

Tai reiškia, kad nepasiturinčioms ir gausioms šeimoms už kiekvieną vaiką bus mokama po 70 eurų.

Paprastai šios išmokos mokamos vaikams iki 18 metų, bet gali būti taikomos ir iki 21 metų, jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Daugiau lėšų socialinei paramai mokiniams

Kad būtų užtikrintas visavertis, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantis mokinių maitinimas, kitais metais maždaug 25 proentais. didinamos lėšos, skirtos nemokamam maitinimui. Tai reiškia, pusryčiams/pavakariams skirtiems produktams įsigyti vienam mokiniui per dieną numatoma 0,61-1,06 eurų, pietums – 1,33-1,9 eurų.

Atsižvelgus į savivaldybių ir mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų siūlymus, nuo 57 iki 76 eurų didinama suma paramai mokinio reikmenims įsigyti. Šią paramą, kaip ir nemokamą maitinimą, gali gauti mokiniai, kurių šeimose vidutinės pajamos vienam nariui per mėnesį neviršija 183 eurų, atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, vienišiems motinai ar tėvui auginantiems vaikus,   neįgaliems tėvams ir gausioms šeimoms – pajamos neviršija 244 eurų. Išimties atvejais savivaldybės turės teisę skirti minėtą paramą ir gaunantiems didesnes pajamas – 304 eurus vienam šeimos nariui.

Didesnė minimali mėnesinė alga

Minimalioji mėnesinė alga didinama iki 430 eurų, o minimalusis valandinis atlygis – iki 2,63 eurų. Įvertinus tai, kad nuo 2019 metų įsigalioja mokesčių reforma, dėl kurios sujungiamos darbdavio ir darbuotojo įmokos, minimalioji alga kitais metais „popieriuje sieks 555 eurus, minimalusis valandinis atlygis – 3,39 eurus.

2019 metais valstybės biudžeto projekte šiam tikslui papildomai numatyta 13 mln. Eurų. Taip pat pritarta siūlymui didinti minimaliuosius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus žmonėms, kurie dirba valstybės ir savivaldybių įstaigose.

Minimalieji koeficientai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams didinami dėl minimalios algos augimo. Planuojama, kad kitų metų biudžete tam prireiks papildomų 16 mln. eurų.

Pakeitimai biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų skaičiavime

Priimtas siūlymas iki 134,2 eurų didinti pareiginės algos bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų ir teisėjų darbo užmokestį. Po mokesčių reformos pareiginės algos bazinis dydis didinamas 1,289 karto ir sieks 173 eurus.  Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 132,5 euro.

Pokyčiai

Jeigu Seimas pritars, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios šie pakeitimai:

Šaltinis: www.socmin.lrv.lt