Gyvenu Lietuvoje, dirbu užsienyje. Ką reikia žinoti?

mokesčiai

Lietuvoje gyvenantys, tačiau nuotoliniu būdu samdomą darbą (employed) dirbantys užsienyje lietuviai, susiduria su klausimu. Kokie mokami mokesčiai turi būti Lietuvoje, jei gyventojas moka mokesčius tai šaliai, kurioje yra jo darbovietė?  Arba kaip veikia tokio principo sistema?

Komentuoja VMI prie FM Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Alina Gaudutytė

Kai kalbama apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie turi sudarę darbo sutartis su užsienio įmonėmis, tačiau dirba nuotoliniu būdu iš Lietuvos. Gauto atlyginimo apmokestinimą, atsižvelgiama į Lietuvos su ta užsienio valstybe taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas. Pagal šią mokestinę sutartį, pajamų mokesčius nuo iš užsienio įmonės už darbą Lietuvoje gauto atlyginimo nuolatinis Lietuvos gyventojas turi mokėti tik Lietuvoje.

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas turi sudaręs darbo sutartį su Lietuvos įmone, tačiau dirba jai nuotoliniu būdu iš užsienio valstybės, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį. Mokesčiai nuo jo gaunamo darbo užmokesčio skaičiuojami pagal tarp valstybių sudarytas ir taikomas mokestinės sutarties nuostatas. Lietuvos įmonė, išmokėdama darbo užmokestį užsienyje dirbančiam savo darbuotojui, nuo išmokamos sumos prie pajamų šaltinio turi išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį (nuo 2019 m. – 20 proc.). Svarbu žinoti, kad darbuotojui kai kuriais atvejais gali tekti pajamų mokestį nuo iš Lietuvos gauto atlyginimo sumokėti užsienyje. Kai gyventojas pajamų mokestį kitoje valstybėje (su kuria taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis) sumoka tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kuriuo išmokamas atlyginimas. Lietuvoje nuo su darbo santykiais susijusių pajamų mokesčio mokėti nebereikia. Tačiau, darbdavys dvigubą atlyginimo apmokestinimą gali panaikinti tik turėdamas dokumentą, kuris įrodo, kad pajamų mokestis jau sumokėtas užsienyje.

Pažymima, kad gyventojo, dirbančio užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, iš Lietuvos įmonės gaunamas atlyginimas gali būti apmokestinamas užsienio valstybėje tada, kai darbdavys toje užsienio valstybėje vykdo veiklą per nuolatinę buveinę, kurios sąnaudoms ir priskiriamas toks atlyginimas. Taip pat tais atvejais, kai Lietuvos įmonė nevykdo veiklos užsienyje per nuolatinę buveinę. Tačiau bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu (vienu metu ar su pertraukomis)  darbuotojas toje užsienio valstybėje išbūna 183 dienas ar ilgiau. Jei Lietuvos įmonės darbuotojas užsienio valstybėje išbus mažiau negu 183 dienas (vienu metu ar su pertraukomis)  ir Lietuvos įmonė nevykdys veiklos užsienyje per nuolatinę buveinę, gyventojo užsienio valstybėje uždirbtos pajamos bus apmokestinamos tik Lietuvoje.

 

EksEmigrantai.lt

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp