Kelionės su gyvūnais iš Anglijos ir Europoje, viskas ką turite žinoti

gyvūnais

Kelionės su gyvūnais augintiniais: šunimis, katėmis ir šeškais

Dėl ES taisyklių keliauti į kitą ES šalį (šiuo atveju – į 27 ES šalis ir Norvegiją) su savo šunimi, kate ar šešku paprasta. Šios taisyklės taip pat taikomos kelionėms į ES iš ES nepriklausančios šalies ar teritorijos. Išskyrus kelias išimtis, jūsų gyvūnas augintinis gali su jumis keliauti į kitą ES šalį arba iš ES nepriklausančios šalies į ES šalį, jeigu:

  • jam implantuota mikroschema (laikantis ES reglamento dėl gyvūnų augintinių judėjimo II priedo techninių reikalavimų) arba jis turi aiškiai įskaitomą tatuiruotę, padarytą prieš 2011 m. liepos 3 d.
  • jis yra paskiepytas nuo pasiutligės
  • prireikus jam taikytas gydymas nuo kaspinuočio echinokoko (Echinococcus multilocularis) ( nereikalaujama šunims, keliaujantiems tiesiogiai tarp Suomijos, Airijos, Maltos ir Norvegijos)
  • jis turi galiojantį Europos gyvūno augintinio pasą, jei keliauja į kitą ES šalį, arba ES veterinarijos sertifikatą, jei keliauja iš ES nepriklausančios šalies.

ES taisyklės dėl keliavimo su gyvūnais augintiniais taikomos asmeninėms kelionėms su gyvūnais augintiniais, kurios nesusijusios su nuosavybės keitimu ar pardavimu.

Jūsų gyvūno augintinio – šuns, katės ar šeško – kelionės dokumentai

Europos gyvūno augintinio pasas

Europos gyvūno augintinio pasas yra dokumentas, parengtas pagal ES standartinį modelį ir būtinas keliaujant iš vienos ES šalies į kitą. Jame pateikiamas gyvūno augintinio aprašymas ir duomenys, įskaitant mikroschemos ar tatuiruotės kodą ir skiepų nuo pasiutligės įrašus, taip pat savininko bei veterinarijos gydytojo, išdavusio pasą, kontaktiniai duomenys. Europos gyvūno augintinio pasą jūsų šuniui, katei ar šeškui gali išduoti bet kuris įgaliotas veterinarijos gydytojas (kuriam kompetentingos institucijos yra suteikusios įgaliojimą išduoti gyvūnų augintinių pasus). Gyvūno augintinio pasas galioja visą gyvenimą, jei galioja jo skiepai nuo pasiutligės.

Jei keliaujate į ES šalį iš Andoros, Šveicarijos, Farerų salų, Gibraltaro, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Vatikano Miesto Valstybės, jūsų gyvūnas augintinis taip pat gali būti įvežtas į ES su vienoje iš šių šalių išduotu gyvūno augintinio pasu.

ES veterinarijos sertifikatas

ES veterinarijos sertifikatas yra kitos rūšies dokumentas, kuriame pateikiama konkreti informacija apie jūsų gyvūną augintinį (tapatybę, sveikatą, skiepus nuo pasiutligės) ir kuris grindžiamas ES standartiniu modeliu.

Jei keliaujate iš ES nepriklausančios šalies ar teritorijos, jūsų gyvūnas augintinis turi turėti ES veterinarijos sertifikatą, kurį išvykimo šalyje likus ne daugiau kaip 10 dienų iki jūsų gyvūno įvežimo į ES turi patvirtinti valstybinis veterinarijos gydytojas. Keliaujant iš vienos ES šalies į kitą šis sertifikatas galioja 4 mėnesius nuo tos dienos arba iki skiepų nuo pasiutligės galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Be to, turėtumėte užpildyti ir prie savo gyvūnų augintinių ES veterinarijos sertifikato pridėti rašytinę deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad jis vežamas dėl nekomercinių priežasčių. Šią deklaraciją taip pat reikia pateikti, jei už jūsų gyvūno augintinio vežimą atsakingas jūsų įgaliotas asmuo. Tokiu atveju gyvūną augintinį turite atsiimti per 5 dienas nuo savo atvykimo.

Gyvūnai augintiniai, vežami be savininko

Paprastai gyvūnai augintiniai turi keliauti su savininkais; tačiau galite duoti rašytinį leidimą kitam asmeniui, kad jūsų gyvūną augintinį lydėtų jis (ši rašytinė deklaracija aprašyta pirmiau). Vis dėlto savo gyvūną augintinį turite atsiimti per 5 dienas nuo jo įvežimo.

foto: Pixabay

Jei jūsų gyvūnas augintinis vežamas be lydinčiojo asmens, jam bus taikomos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl šunų, kačių ar šeškų importo į ES ar prekybos jais.

Keliavimas su daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais

Galite keliauti su ne daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis ar šeškais). Jei keliaujate su daugiau nei penkiais gyvūnais augintiniais, turite pateikti įrodymą, kad:

  • jie dalyvauja konkurse, parodoje ar sporto renginyje (pavyzdžiui, pateikdami registracijos dokumentą) ir
  • jie yra vyresni nei šešių mėnesių.

Jei keliaujate su daugiau kaip penkiais gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis ar šeškais) ir jums negalioja nė viena iš pirmiau nurodytų išimčių, jūsų gyvūnams augintiniams taikomos gyvūnų sveikatos taisyklės dėl komercinio gyvūnų importo į ES.

Keliavimas su gyvūnais iš Anglijos

Skiepai nuo pasiutligės

Prieš kelionę gyvūną augintinį įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paskiepyti nuo pasiutligės. Tam, kad skiepai galiotų, jūsų gyvūnas augintinis turi būti ne jaunesnis kaip 12 savaičių. Prieš skiepijimą jam turi būti implantuota mikroschema. Jūsų gyvūnas gali keliauti nuo skiepijimo protokolo užbaigimo praėjus 21 dienai. Turėtumėte užtikrinti, kad gyvūnas augintinis būtų vėl paskiepytas prieš pasibaigiant ankstesnių skiepų galiojimo laikotarpiui.

foto:pixabay

Be standartinių reikalavimų (mikroschemų, skiepų nuo pasiutligės, prireikus gydymo nuo kaspinuočio echinokoko (Echinococcus), ES veterinarijos sertifikato), 30 dienų nuo paskiepijimo nuo pasiutligės. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki kelionės į ES, turi būti atliktas jūsų gyvūno augintinio pasiutligės antikūnų tyrimas. Įgaliotas veterinarijos gydytojas turi paimti kraujo mėginį, kad jį ištirtų ES patvirtinta kraujo tyrimų laboratorija.

Pasiutligės antikūnų tyrimo rezultatai turi būti pridėti prie jūsų gyvūno augintino ES veterinarijos sertifikato.

Atvykimas į ES su gyvūnu augintiniu

Atvykti į ES su savo gyvūnais augintiniais galite tik per keliautojų įvažiavimo į paskirties ES šalį punktą. Jūsų gyvūnų augintinių dokumentus ir tapatybę patikrins kompetentingos institucijos. Jei per šias atitikties patikras nustatoma, kad jūsų gyvūnas augintinis neatitinka reikalavimų, jis gali būti grąžintas į išvykimo šalį. Gyvūnui gali būti taikomas karantinas, kol jis atitiks ES sveikatos taisykles, arba, jei nė viena iš šių galimybių nėra įmanoma, gyvūnui gali būti atlikta eutanazija.

Šaltinis: europa.eu

exemigrantai.lt